torsdag 30. april 2009

Utforming av bloggen
Det finnes mange gratis bakgrunner på nettet. Hvis du ønsker en annen utforming enn det de har på blogspot.
Du finner blant annet mange søte på denne siden her: thecutestblogontheblock.com

mandag 16. mars 2009

Etisk om blogging.

Det er viktig å tenke på hva vi legger ut av informasjon om oss selv og andre. Det som blir lagt ut kan bli værende der ute for evig og alltid, tilgjengelig til å distribueres og deles av andre en deg selv. Vær varsom med bilder og tenk på rettigheter og tillatelser som trengs i forhold til det du legger ut av bilder og informasjon.
Her er en link som forteller om hvordan det kan gå dersom du ikke tar dine forhåndsregler:

http://www.dn.no/d2/article1593599.ece

Blogging skal være gøy! Gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger på positiv måte, slik at vi lærer oss faglig språk . Hele poenget med denne type dokumentasjon er å lære gjennom å dele med hverandre. På denne måten kan vi tilegne oss informasjon og kunnskap på en mye raskere måte enn før.

Pila

Velkommen til aktivitørbloggen!

Blogg er et fantastisk verktøy til å opparbeide faglig språk, erfaringsdele og visualisere dokumentasjon på en personlig måte. 
En aktivitør er ofte alene som ansatt i en bedrift og skal også kunne samarbeide med andre yrkesgrupper. Det er viktig å øve seg på å skrive på en slik måte at andre forstår hva du mener.
Det at du på en enkel måte kan legge inn bilder, tekster, film, lyd osv. gjør at du kan forme siden din og gjøre den så personlig du måtte ønske.
Ved å dokumentere på blogg kan du opparbeide deg kompetanse og forståelse for de valgene du tar i de ulike arbeidsprosessene dine, fordi du må tenke gjennom og begrunne hvorfor.